นำ การปลูก

ต้นไม้ มาต่อ

ยอดทางธุรกิจให้กับองค์กร

การนำนวัตกรรมการปลูกต้นไม้ที่โปร่งใส เพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

EcoMatcherทำอะไรบ้าง

เราปลูกต้นไม้

เราปลูกต้นไม้และป่าร่วมกับมูลนิธิที่เราคัดสรรมาอย่างดีจากทั่วโลก

รู้ทุกเรื่อง

เรารู้จักต้นไม้ของเราทุกต้นและผู้ปลูกต้นไม้ทุกคน

เรามีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สมบูรณ์

เรานำนวัตกรรมมาช่วยในการปลูกต้นไม้เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณได้

เดินทางไปยังต้นไม้ของคุณ

คุณสามารถเดินทางไปที่ต้นไม้ทุกต้น และเรียนรู้เพิ่มเติมได้

EcoMatcherทำอะไรบ้าง

เราปลูกต้นไม้

เราปลูกต้นไม้และป่าร่วมกับมูลนิธิที่เราคัดสรรมาอย่างดีจากทั่วโลก

รู้ทุกเรื่อง

เรารู้จักต้นไม้ของเราทุกต้นและผู้ปลูกต้นไม้ทุกคน

เรามีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สมบูรณ์

เรานำนวัตกรรมมาช่วยในการปลูกต้นไม้เพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณได้

เดินทางไปยังต้นไม้ของคุณ

คุณสามารถเดินทางไปที่ต้นไม้ทุกต้น และเรียนรู้เพิ่มเติมได้

คุณ หรือองค์กรของคุณ สามารถทำอะไรร่วมกับ EcoMatcher ได้บ้าง

การมอบของขวัญในนามองค์กร

มอบสิ่งที่มีความหมายให้กับลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ อาทิ ต้นไม้ที่คุณปลูกในนามของพวกเขา

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในองค์กร

ปลูกป่าในนามองค์กร และมอบต้นไม้ให้กับพนักงานทุกคน

ใช้กับ Loyalty programs
และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ

เสนอให้ลูกค้าแลกคะแนนสะสมเป็นต้นไม้ เพื่อลดภาระหนี้คงค้างให้กับองค์กร

ของรางวัลอันเป็นเอกลักษณ์

ให้รางวัลผู้ตอบแบบสอบถามด้วยต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่

เลือกซื้อต้นไม้เมื่อชำระเงิน

เปิดใช้งานบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อต้นไม้เมื่อชำระเงินได้

การชดเชยคาร์บอนที่โปร่งใส

ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนต้นไม้ที่แน่นอน

คุณ หรือองค์กรของคุณ สามารถทำอะไรร่วมกับ EcoMatcher ได้บ้าง

การมอบของขวัญ
ในนามองค์กร

มอบสิ่งที่มีความหมายให้กับลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจของคุณ อาทิ ต้นไม้ที่คุณปลูกในนามของพวกเขา

การสร้างความสัม
พันธ์ที่ดีกับพนักงานในองค์กร

ปลูกป่าในนามองค์กร
และมอบต้นไม้ให้กับพนักงานทุกคน

ใช้กับ Loyalty programs
และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ

เสนอให้ลูกค้าแลกคะแนนสะสมเป็นต้นไม้
เพื่อลดภาระหนี้คงค้างให้กับองค์กร

ของรางวัลอันเป็นเอกลักษณ์

ให้รางวัลผู้ตอบแบบสอบถามด้วยต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่

เลือกซื้อต้นไ
ม้เมื่อชำระเงิน

เปิดใช้งานบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อต้นไม้เมื่อชำระเงินได้

การชดเชยคาร์บอนที่โปร่งใส

ชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนต้นไม้ที่แน่นอน

รับต้นไม้ไปดูแล

รับต้นไม้ไปดูแล

คุณสามารถรับต้นไม้ไปดูแลจากสถานที่ปลูกหนึ่งแห่งหรือหลายแห่งก็ได้ และยังติดตามต้นไม้ทุกต้นได้ด้วย โดยสามารถใช้ TreeManager ของเราในการส่งมอบต้นไม้ให้กับคนอื่นได้ โดยเริ่มจำนวนขั้นต่ำเพียง 10 ต้น เท่านั้น

ปลูกป่ากับเรา

ปลูกป่ากับเรา

คุณปลูกป่าที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ขั้นต่ำเพียง 1,000 ต้น เท่านั้น โดยสามารถตั้งชื่อป่าของตัวเองได้ นอกจากนั้นคุณสามารถส่งต่อต้นไม้เป็นของขวัญได้ด้วย และสามารถติดตามต้นไม้ทุกต้นด้วย TreeManager ของ EcoMatcher ได้อย่างง่ายดาย

ปลูกป่ารอบโลกกับเรา

ปลูกป่ารอบโลกกับเรา

คุณสามารถปลูกป่าได้ในหลายแห่งทั่วโลก ทุกอย่างสามารถจัดการได้ด้วยบนแผงหน้าปัทม์เดียว และยังสามารถแสดง Global Forest ของคุณบนเว็บไซต์ของของคุณได้อีกด้วย

มารู้จัก EcoMatcher กันดีกว่า

เกี่ยวกับ EcoMatcher

EcoMatcher ปลูกต้นไม้ร่วมกับ มูลนิธิ หรือ NGO จากทั่วโลกที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นไม้. ด้วยเทคโนโลยีของเรา ทำให้ EcoMatcher รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับต้นไม้ของเราทุกต้น และยังสามารถติดตามต้นไม้ทุกต้นได้ ทำให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน. องค์กรสามารถนำต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ การให้ของขวัญในนามองค์กร ของรางวัลในโอกาสต่าง ๆ ใช้ในการสร้างความภักดีของลูกค้า (Loyalty programs) และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน เป็นต้น

เทคโนโลยีของเรา

  • TreeCorder
  • TreeManager
  • Trackers
  • EcoMatcher App
  • TreeChain

ForestTracker


ForestTracker ของ EcoMatcher เป็นวิธีการใหม่ในการแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าคุณปลูกป่าไว้ที่ใด. ต้นไม้ทุกต้นถูกพล็อตบนแผนที่ทีละต้นในรูปแบบที่ดูสนกสนาน นอกจากนี้ ยังได้แสดงรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดของป่า เช่น จำนวนต้นไม้ ชนิดของต้นไม้ และคาร์บอนที่กักเก็บโดยป่านั้น ๆ . ForestTracker เป็น URL เดี่ยว ที่สามารถผสานรวมผ่านเทคโนโลยี iFrame ในโดเมนเว็บใดก็ได้

ลูกค้าของเรา

แสดงให้เห็นบริษัททั้งหมด

แสดงน้อยลง

คุณต้องการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่?